Empuadura lat en d m. Demol

Empuadura lat en d m. Demol